İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları Politikamız, şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır. Bu kapsamda

Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve firmamıza bağlılıklarını ön planda tutmak

Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak

Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak

Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek

Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek

Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak

İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir